කාන්තා දිනය – අැය 2017

21DSC_0116DSC_0085DSC_0237DSC_025554DSC_0246IMG_0055


ගරු අමාත්‍ය සුමිත්ලාල් මැන්දිස් මැතිතුමා බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා ලෙස වැඩ බාර ගැනීම

71316IMG_20160211_115513_edit920IMG_20160211_115418_edit32IMG_20160211_122111IMG_20160211_122523378th Floor, Chief Secretary’s Office Complex,
No.204, Denzil Kobbekaduwa Mawatha,
Battaramulla, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 112 092698
Office Fax : (+94) 112 092690


Last updated on April 24, 2017

No of Visitors

shopify analytics tool