மேல் மாகாண சபை ஆயுர்வேத திணைக்களத்தில் பணியாளர் (ஆண்/பெண்) மற்றும் மருந்து கலவையாளர் பதவி வெற்றிடங்கள் நிரப்புதலுக்காக (வெளியக) விண்ணப்பங்கள் கோரல் இறுதி தினம் 2018.01.15 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேல் மாகாண சபை ஆயுர்வேத திணைக்களத்தில் பணியாளர் (ஆண்/பெண்) மற்றும் மருந்து கலவையாளர் பதவி வெற்றிடங்கள் நிரப்புதலுக்காக (வெளியக) விண்ணப்பங்கள் கோரல் இறுதி தினம் 2018.01.15 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.
extended to 15.01.2018

தேர்வு முடிவுகள் – மேற்கு மாகாண இணைந்த டிரைவர் சேவையின் முதல் செயல்திறன் பார் தேர்வு (2017)

தேர்வு முடிவுகள் – மேற்கு மாகாண இணைந்த டிரைவர் சேவையின் முதல் செயல்திறன் பார் தேர்வு (2017)
news_EB results_wp_drivers_2017_12_13

Strengthening Social Health Protection towards Universal Health Coverage From 14th to 27th January 2018 – Japan

தேசிய கொள்கை மற்றும் பொருளாதார நடவடிக்கை அமைச்சின் கீழ் வெளிநாட்டு வள திணைக்களத்தினால் நடாத்தப்படுகின்ற வெளிநாட்டு பயிற்சி வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் ஜப்பான் அரசினால் நடாத்தப்படுகின்ற மேற்குறிப்பிட்ட பயிற்சி வேலைத்திட்டத்திற்கான தகுதிகள் உள்ள அரச உத்தியோகத்தர்களின் பரிந்துரை ஏற்றுக்கொள்ளல் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரதிகள் 05 உடன் பரிந்துரை 31.10.2017 அன்று அல்லது அதற்கு முதல் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
மேலதிக தகவல்கள் www.mdtu.wpc.gov.lk இணையத்தில் தரவிறக்கம் செய்ய முடியும்
Japan

மக்கள் சுகாதார செவிலிய உத்தியோகத்தர் பதவிக்கான பயிற்சி ஆட்சேர்ப்புக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல் (உள்ளக ஆட்சேர்ப்பு)

மக்கள் சுகாதார செவிலிய உத்தியோகத்தர் பதவிக்கான பயிற்சி ஆட்சேர்ப்புக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல் (உள்ளக ஆட்சேர்ப்பு) முடிவடையும் தினம் 2017.10.19ஆகும்.
2017.10.16

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මෝටර් රථ රියදුරන් සඳහා වන ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය සඳහා අදාල වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2017

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මෝටර් රථ රියදුරන් සඳහා වන ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය සඳහා අදාල වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2017
2017.09.15_Application

No. 175,
Stanley Thilakarathna Mawatha,
Nugegoda, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 11 285 69 61
Office Fax : (+94) 11 289 09 76


Last updated on September 15, 2017

No of Visitors

shopify analytics tool