மக்கள் சுகாதார செவிலிய உத்தியோகத்தர் பதவிக்கான பயிற்சி ஆட்சேர்ப்புக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல் (உள்ளக ஆட்சேர்ப்பு)

மக்கள் சுகாதார செவிலிய உத்தியோகத்தர் பதவிக்கான பயிற்சி ஆட்சேர்ப்புக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல் (உள்ளக ஆட்சேர்ப்பு) முடிவடையும் தினம் 2017.10.19ஆகும்.
2017.10.16

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මෝටර් රථ රියදුරන් සඳහා වන ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය සඳහා අදාල වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2017

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මෝටර් රථ රියදුරන් සඳහා වන ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය සඳහා අදාල වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2017
2017.09.15_Application

“Dr.Lee Jong – Wook Fellowship 2017 Invitation Plan: Training Course for High-Level Officers”

தேசிய கொள்கை மற்றும் பொருளாதார நடவடிக்கை அமைச்சின் கீழ் வெளிநாட்டு வள திணைக்களத்தினால் நடாத்தப்படுகின்ற வெளிநாட்டு பயிற்சி வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் கொரியா அரசினால் நடாத்தப்படுகின்ற மேற்குறிப்பிட்ட பயிற்சி வேலைத்திட்டத்திற்கான தகுதிகள் உள்ள அரச உத்தியோகத்தர்களின் பரிந்துரை ஏற்றுக்கொள்ளல் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரதிகள் 06 உடன் பரிந்துரை சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
மேலதிக தகவல்கள் www.mdtu.wpc.gov.lk இணையதளத்தில் தரவிறக்கம் செய்துக் கொள்ள முடியும்
2017.09.15_Korea

Intellectual & Development Disabilities in Community Activities From 08th January 2018 to 18th February, 2018 – Japan /From 18th February 2018 to 18th March, 2018 – Cambodia

தேசிய கொள்கை மற்றும் பொருளாதார நடவடிக்கை அமைச்சின் கீழ் வெளிநாட்டு வள திணைக்களத்தினால் நடாத்தப்படுகின்ற வெளிநாட்டு பயிற்சி வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் ஜப்பான் மற்றும் கம்போடியா அரசினால் நடாத்தப்படுகின்ற மேற்குறிப்பிட்ட பயிற்சி வேலைத்திட்டத்திற்கான தகுதிகள் உள்ள அரச உத்தியோகத்தர்களின் பரிந்துரை ஏற்றுக்கொள்ளல் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரதிகள் 04 உடன் பரிந்துரை சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
மேலதிக தகவல்கள் www.mdtu.wpc.gov.lk இணையதளத்தில் தரவிறக்கம் செய்துக் கொள்ள முடியும்
2017.09.04

No. 175,
Stanley Thilakarathna Mawatha,
Nugegoda, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 11 285 69 61
Office Fax : (+94) 11 289 09 76


Last updated on August 15, 2017

No of Visitors

shopify analytics tool