.

ආයුබෝවන්!

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය, සමාජ සුභසාධාන, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා, කාන්තා කටයුතු සහ සභා කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යංශයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු. දැයේ ජීවනාලිය වූ මානව සංහතියේ නීරෝගී සම්පන්නභාවය සහ සමාජ සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කිරීමේ සද් අරමුණ පෙරදැරි කොට ගනිමින් දිවයිනේ වැඩිම ජන ඝනත්වය සහිත බස්නාහිර පළාතේ පිහිටුවා ඇති මෙම අමාත්‍යාංශය, වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම ලාභ පරමාර්ථයෙන් තොරව පළාතේ සැමට “සුවය හා රැකවරණය” සැලසීම සිය දැවැන්ත අභිප්‍රාය බවට පත් කර ගෙන සිටී.

ministry of health western province

ගරු හේමකුමාර වික්‍රමතිලක නානායක්කාර මැතිතුමා

ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමා
ඉසුර දේවප්‍රිය මැතිතුමා

ගරු අමාත්‍යතුමා
සුමිත්ලාල් මැන්දිස් මැතිතුමා

අමාත්‍යංශ ලේකම්
එච්.ජි.ජි.ජේ.ධර්මසේන මහතා

No. 175,
Stanley Thilakarathna Mawatha,
Nugegoda, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 11 285 69 61
Office Fax : (+94) 11 289 09 76


Last updated on ජූනි 4, 2018

No of Visitors

shopify analytics tool